Krachy giełdowe – skutki

Giełda nie jest w żaden sposób odporna na wahania i negatywne zjawiska, które mogą zachwiać jej stabilnością. Jest to element rynku, a na nim nie zawsze jest spokojnie i przewidywalnie. O giełdzie można spokojnie powiedzieć, że stanowi tygiel, w którym dzieje się bardzo wiele i niekoniecznie są to sytuacje dobre. Bodaj najgorszym co może się na giełdzie zdarzyć jest krach, a więc gwałtowne załamanie kursów akcji.

Jego skutkiem jest szybki odpływ kapitału z rynku i chęć szybkiej realizacji zysków przez większość inwestorów naraz, co niemal zawsze prowadzi do załamania, nad którym nie da się zapanować z zewnątrz.

Kryzys gotowy

Skutkiem krachów giełdowych może być poważny problem w ramach gospodarki – zarówno narodowej, jak i rozumianej w ujęciu międzynarodowym. Przykładowo słynne krachy na giełdzie amerykańskiej miały zasadniczy wpływ na ekonomię wielu państw na świecie i jej skutki odczuli także zwykli konsumenci. Najczęściej dlatego, że na przykład spółki lokalne chciały uchronić się przed dalej idącymi efektami załamania.

Dochodzi do tego zjawisko nakręcania kryzysu poprzez postawę i sposób myślenia zarówno przedsiębiorców, jak też konsumentów.

Krach a gospodarka

Giełda jest z natury rzeczy silnie powiązana z rynkiem jako takim, a w największym stopniu jest ona związana z czołowymi spółkami o kluczowym znaczeniu dla gospodarki. Jeśli te spółki mają problemy na giełdzie, to odbija się to na ich kondycji, więc gospodarka narodowa znajduje się w tarapatach. Tym bardziej, że złe wyniki na giełdzie wpływają również na notowania walut, będące jednym z istotniejszych czynników decydujących o bieżącej sytuacji gospodarczej.

.