Indeksy giełdowe i ich znaczenie

Giełda jest zagadnieniem bardzo szerokim i tak naprawdę nie każdy z nas do końca rozumie to, czym jest giełdowa rzeczywistość i jakimi prawami się rządzi. Wiemy jednak, że gdy na giełdzie dzieje się dobrze, to prawdopodobne jest, że w całej gospodarce dzieje się dobrze. I rzeczywiście – kiedy kondycja gospodarki jest świetna, to zazwyczaj giełdowe statystyki także prezentują się korzystnie. Jednakże w nawet w okresie wybornej koniunktury mogą zdarzać się załamania na giełdach – i jest to zjawisko normalne, doskonale znane przez ekonomistów oraz dziennikarzy zajmujących się tematem.

Nie tylko hossa i bessa

Z giełdą wiąże się określona terminologia.

Najczęściej wspomina się o hossie i bessie, a więc dwóch zjawiskach charakteryzujących w ogólny sposób sytuację na parkiecie i jego aktualną kondycję. To jednak zaledwie dwa najbardziej znane terminy. Innym, również często używanym, jest indeks giełdowy. Czym w gruncie rzeczy jest? Indeksy są dziś stosowane po to, aby w sposób syntetyczny określić stan giełdy, zarówno jako całości, jak i jej poszczególnych segmentów. Na światowych giełdach indeksów jest zazwyczaj kilka.

Przykłady polskich indeksów

Biorąc za przykład Polskę, mamy na WGPW na przykład indeks WIG20. Grupuje on 20 największych spółek aktualnie notowanych na giełdzie. Patrząc na syntetyczne wyniki tychże spółek możemy określić, czy wiedzie się im dobrze, czy też nie. Podobnie rzecz się ma z indeksami branżowymi. Indeks TECHWIG uwzględnia największe spółki z branży technologicznej, a więc można na jego podstawie wnioskować w szerszy sposób, oceniając kondycję spółek technologicznych na parkiecie.

.