Giełdy na świecie i ich znaczenie

Nie wszyscy doceniają rynki giełdowe i to do jakiego stopnia są one w stanie wpływać na gospodarkę zarówno globalną, jak i tą w ujęciu lokalnym. Dla niektórych państw giełda jest bardzo istotna, ponieważ notowane są na niej strategiczne spółki. Generalna prawidłowość jest taka, że im silniejsza i bardziej ekspansywna jest gospodarka danego kraju, tym większy potencjał tkwi w tamtejszej giełdzie. To normalne zjawisko, albowiem potężne przedsiębiorstwa są dla giełdy zawsze motorem napędowym, który pcha całą machinę naprzód.

Giełdowe potęgi

Jeśli spojrzymy na największe i najważniejsze giełdy świata, a więc w Nowym Jorku, Frankfurcie, Paryżu i Tokio, to od razu widzimy, że mamy do czynienia z gospodarczymi potęgami, należącymi do grona najbogatszych państw na świecie. Oczywiście nie ma w tym żadnego przypadku, ponieważ jedynie w takich krajach rynek giełdowy może się rozwinąć na wielką skalę.

Przykładowo giełda nowojorska jest punktem odniesienia dla w zasadzie wszystkich giełd na świecie – z uwagi na mocarstwową pozycję USA.

Magnesy dla inwestorów

Największe giełdy przyciągają największych, najbardziej zamożnych inwestorów. Żyjemy w dobie globalizacji, więc tak naprawdę każdy może swobodnie inwestować swoje środki na dowolnej giełdzie na świecie, o ile nie istnieją w tym zakresie jakieś miejscowe ograniczenia natury formalnej. Gdy takowych nie ma, mając do dyspozycji odpowiednio duże środki inwestor jest w stanie pomnażać swój kapitał. Rzecz jasna musi się też liczyć ze stratami, albowiem te są wpisane w naturę każdej giełdy. .